Roligt sätt att kunna spara på våra resurser

Detta är ett roligt sätt att ta till vara på våra resurser. Så mindre mat slängs istället för att ätas upp. Och dessutom få det till ett rabbaterat pris. :heart:

1 Like