Kan ombud hämta ut vara?

Hej!
Kan min son hämta ut en matlåda jag beställt i mitt kort/namn!

3 Likes

Absolut! Använd dela-funktionen på kvitto-vyn efter du gjort din beställning i appen! :raised_hands:

2 Likes